110401 ★ my 1st Copic '

posted on 01 Apr 2011 00:30 by theneko-z in Work
 
แปะ +
 
 
Copic ครั้งแรกในชีวิต .
เละ + เน่า
 
ใช้ของน้องที่เรียนพิเศษแบบไม่ได้ขออนุญาติ (เลว)
ตอนนี้ยังไม่มีเงินซื้อเป็นของตัวเอง TT '
 
 
 
.
 
.
.
 
[ ขออนุญาติปิดบล็อคชั่วคราว ]
ช่วงนี้งานเยอะมาก ไม่ค่อยมีเวลาว่างมาอัพเลย TT ;
 
 
 
เจอกันเมื่อถึงเวลาครับผม :3
 

Comment

Comment:

Tweet

ใช้อะไรหรอ.. Hot!

#1 By adadasd on 2011-04-06 11:59

cucumber View my profile